מחירון

המחיר הינו על שירותי הגעה או פריצה, המחיר אינו כולל חלקים/מנעולים/פרזול/תיקון המחיר כולל עלות עבודה, (ביצוע הפריצה/החלפת המנעול) המחירים אינם כוללים מע"מ. יש להוסיף מע"מ על פי החוקמחיר בשעות הפעילות הרגילות - תעריף 1מחיר מחוץ לשעות הפעילות - תעריף 2מחיר שירות לילה - תעריף 3מחיר שירות לאמצע הלילה תעריף מיוחד
שירות ביקור כולל עבודה בשעות היום175₪250₪310₪498₪
שירות פריצה דלת רגילה - חדר248₪348₪468₪785₪
שירות פריצת דלת כניסה ראשית298₪398₪498₪885₪
שירות פריצה לדלת כניסה ראשית, פריצה מיוחדת מנגנון תפוס660₪760₪860₪960₪
שירות פריצה לכספת קטנה פשוטה396₪496₪696₪896₪
שירות פריצה לכספת בגודל בינוני698₪775₪875₪978₪
שירות פריצה לכספת כבדה1,280₪1,680₪2,380₪2,980₪
שירות פריצה לידית הילוכים ברכב עם רב בריח398₪475₪575₪870₪
שירות פריצה לרכב שאינו גרמני או מפואר298₪398₪498₪670₪
שירות פריצה לרכב גרמני או מפואר760₪960₪1,260₪1,760₪
החלפת מנגנון רב בריח550₪-850₪550₪-850₪550₪-850₪550₪-850₪
החלפת מנגנון חוסם900₪-1,200₪900₪-1,200₪900₪-1,200₪900₪-1,200₪